Завантаження WebP-зображень в бібліотеку WordPress

Щоб завантажити файли формату WebP достатньо додати даний фрагмент коду в function.php

<?php
function webp_upload_mimes( $existing_mimes ) {
	$existing_mimes['webp'] = 'image/webp';
	return $existing_mimes;
}
add_filter( 'mime_types', 'webp_upload_mimes' );
?>

У випадку якщо веб-сервер не підтримує такий формат файлів, додаємо ще такий код в .htaccess (для Apache)

# Serve Images with correct Mime Type
AddType image/webp .webp

# Setup Cache
ExpiresActive On
ExpiresByType image/webp A2592000

P.S. WebP підтримується всіма сучасними брауерами окрім Safari. Обирайте між швидкістю або доступністю на Iphone / Mac…

Щоб відобразити картинки оптимізованими для всіх браузерів і залишити робочою картинку для Safari рекомендую використовувати тег <picture> замість всім звичного <img> приклад:

<picture>
    <source srcset="https://site.com/webplogo.webp" type="image/webp" />
    <img src="site.com/webplogo.png" />
</picture>